Miyom

Kadınlarda görülen en sık pelvik tümördür ve iyi huyludur. Miyomlar bir bezelye tanesi kadar olabileceği gibi bir kavun kadar büyük olabilmektedir. Rahimde bulunduğu yere göre 3 farklı şekilde adlandırılırlar. Bunlar rahimin dışına doğru (subseröz), rahmin kasları ve bağları içinde (intramüsküler) veya uterus içine doğru (submukoz) oluşurlar. Bunun haricinde miyom uterusun (rahmin) içine doğru gelişmiş ve bir sap ile endometriuma bağlantılı ise buna saplı submukoz, miyom rahmin dışına doğru gelişmiş ve yine bir sap ile bağlantılı ise buna da saplı subseröz adı verilmektedir. Genellikle 20 – 45 yaş aralığındaki kadınların %20-25 inde rastlanabilir. Yaş ilerledikçe görülme sıklığı artış gösterir. En çok görülen yaş grubu 35 ile 45 yaş aralığındaki kadınlardır. Bu durum menopoza kadar böyledir. Aşırı kilolu ve obez kadınlarda diğer kadınlara göre görülme sıklığı yüksektir. Ancak menopoz ile birlikte görülme sıklığı azalır. Hatta Miyoma sahip olan kadınlarda menopoz başlangıcı ile birlikte miyomların küçüldüğü gözlemlenir. Kötü huylu tümöre dönüşme ihtimali çok nadirdir.


Miyomların Nedeni

Hastalar genellikle “doktor hanım kimlerde olur?” sorusunu sorarlar.

Myomların nedeni bilinmemekle birlikte kadınlık hormonunun aşırı salınmasının bunun sebeplerinden biri olduğu düşünülür. Menopozda miyomların küçüldüğünü görmemiz bunun sebebinin hormon olabileceğini göstermektedir. Rahim kasındaki tam oluşmamış hücrelerden ya da damar duvarından kaynaklandığı da ileri sürülmektedir.

Kalıtımsal yatkınlık da miyomun görülme olasılığını arttırmaktadır. Yakınlarında miyom olan kadınlarda miyom olma olasılığı, olmayan gruba göre daha yüksektir.


Miyomların Belirtileri

Genellikle myom varlığı kendini aşağıdaki belirtiler ile gösterir.

  • Ağrı,
  • Alt karın bölgesinde bası hissi,
  • Fazla miktarda, uzun süren yada düzensiz kanamalar,
  • Sık idrara çıkma,
  • Kansızlık,
  • Kabızlık, bağırsak düzeninde değişiklik

Miyom Tanısı

Genellikle bir çok kadında yukarıdaki belirtiler çok hafif hissedildiği için, miyom varlığı çoğunlukla tespit edilememektedir. Çoğu zaman herhangi bir vajinal muayene sırasında farkına varılmaktadır.

Ultrason : Tanısı en kolay ultrason görüntülemesi ile konur. Basit bir abdomen ultrasonu ile yukarıdaki belirtileri gösterebilecek diğer sorunlardan rahatlıkla ayrılabilir. Bazı durumlarda transvajinal prob yardımıyla rahim içinden ultrason görüntüsü alınması gerekebilir.

MR Görüntüleme : Görüntüleme açısından miyomu ve varsa diğer miyomları ve miyom nüvesinin büyüklüğü en iyi şekilde tespit edilebilmektedir. Ancak MR çok pahallı bir görüntüleme işlemi olduğundan çoğunlukla tercih edilmemektedir.

Histeroskopi : Rahmin içini görüntülemeye yarayan ve ucun ufak bir kamera olan histeroskop adı verilen cihaz yardımıyla rahmin içi incelenebilir. Eğer gerekirse bu işlem sırasında biyopsi almakta mümkün olmaktadır.

Laparoskopi : Laparoskop adı verilen ve aslında çalışma mantığı olarak histeroskop’a benzeyen bu cihaz ile rahmin dışı incelenebilmektedir. Laparoskopi için karın bölgesinde ufak bir kesi açılması ve bu delikten içeri girerek rahmin dış tabakasının incelenmesi mümkün olmaktadır. Ufak bir cerrahi müdahale gerektirmektedir. Yine bu işlem sırasında eğer gerekli ise biyopsi alınması mümkündür.


Miyom Tedavisi

Miyom varlığı tespit edilen kadınlarda yukarıda belirtilen şikayetlerden günlük yaşamını etkileyecek miktarda bulgular gözlemlenmiyor ise genellikle herhangi bir tedaviye başlanması düşünülmez. Yine menopoz dönemine girmiş kadınlardaki miyomların varlığı da çok dikkate alınmaz. Genellikle miyomlar menopoz döneminde küçülür veya kaybolurlar.

Eğer tedavi gerekli ise öncelikle miyomun takip edilmesi gerekir. Sonrasında ilaç tedavisi ya da cerrahi tedavi uygulanmaktadır.

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir