dogum-kontrolu

Doğum kontrolü, geçici ve kalıcı olarak kadınların gebe kalma riskini en aza indirmek amacıyla, uygulanan çeşitli yöntemler sayesinde ilaçların ve araçların genel olarak ismidir. Genelde, kadınların gebe kalmasını önlemek amacıyla uygulansa da, erkeklerin de bu korunma ile ilgili çeşitli yöntemleri bulunur. Bu durum tabi ki, kadınlara yüklenmemeli ve erkeklerin de bu konularda bilinçli olmaları gerekmektedir.

Doğum Kontrolünün Önemi

Doğum kontrolü, önceden çok önem verilmese de, modern çağda her çiftin özenle dikkat ettiği konulardan biridir. Geçmiş zamanlarda insanlar bu konularda yeterince bilinçli olmadıklarından aileler çocuk yapma konusunda kontrolsüz davranabiliyorlardı. Ancak, günümüzde ise, artık birçok korunma yöntemi sayesinde doğum sonrasında çiftlere en önemli tıbbi hizmetlerin başında gelen, danışmanlık hizmeti uzman kişiler tarafından, doğru ve güvenilir bir şekilde eşlere verilerek bilgilendirilmekte ve kendi başlarına özgürce karar verebilme imkânları sağlanmaktadır. Önemli olan, bir toplumdaki çiftlerin bakabileceği kadar yani, kendi sosyal ve ekonomik özelliklerine göre çocuk sahibi olma hakkıdır.

Bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için, doğum kontrol yöntemleri en etkin biçimde kullanılarak, istenen düzeyde aile planlaması yapılması sağlanmalıdır. Etkili bir doğum kontrol yöntemi uygulanmadığında ise, bu durumun doğuracağı sonuçlar arasında istenmeyen hamilelikler ve kürtajlar gelmektedir. Çok sayıda çocuk sahibi olmak ve istenmeyen gebeliklerin kürtaj ile sonlandırılması anneye hem fiziksel hem de psikolojik zararlar verebilir. Doğum kontrolü ile, istenmeyen gebelikler önlenir, eşlerin kendi istedikleri zaman ve istedikleri sayıda bebek sahibi olmaları sağlanır. Kişilerden biri veya her ikisi herhangi bir doğum kontrol yöntemine başvurabilir. Bu durumda, doğum kontrolü ile nüfus artışı önlenir, aile ve toplumun yükü azalır, en önemlisi de anne sağlığı koruma altına alınır.

Doğum Kontrolü Hakkında

Dünya Tabibler Birliği, 1994 yılında, aile planlamasına ilişkin kadınların haklarından söz eden ‘’Kadının Doğum Kontrol Hakkı’’ adlı bir bildirge yayınlamıştır. Yine, Dünya Tabibler Birliği, 1996 yılında, aile planlaması konusunda, daha önce yayımladığı bildirgeleri derleyerek, yeni bir belge yayınlamıştır. Aile Planlaması ve Kadınların Doğum Kontrol Hakları adlı bu belgede;  kadınların aile planlamasına ilişkin haklarından söz edilmektedir.